VENDA D'ENTRADES ONLINE:


PER ACCEDIR POSTERIORMENT A L'HORA INDICADA S'HAURÀ DE PAGAR 5€ A TAQUILLA 

ENTRADES A TAQUILLA:

 

ABONAMENT 2 DIES:  30€

ENTRADA DIVENRES: 20€

ENTRADA DISSABTE: 20€


(EN CAS D'EXHAURIR LES ENTRADES ANTICIPADES NO ES RESERVARAN ENTRADES

PER LA VENDA A TAQUILLA)

 

CONDICIONS DE VENDA


1 - L'organització no garanteix l'autenticitat de les entrades adquirides fora de la plataforma entradium.com

2 - Tots els possibles canvis seran informats a la web www.freedomlleida.com i al compte oficial d'instagram @freedomfest2023.

3 - L'entrada s'ha de conservar completa i en bon estat. Tota entrada amb indicis de falsificació, autoritzarà a l'organitzador a privar l'entrada al recinte.

4 - Segons la Llei, el portador autoritza a l'Organització a efectuar les revisions i registre pertinents per verificar que es compleixen les condicions de seguretat. L'Organització es reserva el dret d'admissió.

5 - Es prega puntualitat. Així evitaràs les cues i les aglomeracions.

6 - En cas que es realitzi algun tipus de gravació per part de l'organitzador, el client s'entén que accepta a participar de la gravació del vídeo i/o fotografies.

7 - El client és responsable en tot moment de les seves pertinences. L'organitzador no es fa responsable de qualsevol pèrdua o robatori per part de tercers dins del recinte.

8 - No s'autoritzarà el consum de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

9 - Els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult.

10 - L'entrada al FREEDOM FESTIVAL dóna dret al seu portador a accedir al recinte una sola vegada. Si el portador de l'entrada abandona el recinte temporalment, perdrà el dret a tornar entrar al recinte.

11 - La cancel·lació de l'actuació d'un artista no dóna dret a l‘adquiridor al reemborsament de la seva entrada. L’adquiridor tindrà dret al reemborsament de la seva entrada només si més de la meitat del programa es cancel·lés. En cas de cancel·lació de més de la meitat del programa el comprador podrà sol·licitar el reemborsament en la forma especificada per l’Organització en un termini no superior a 30 dies des de la comunicació pública de la cancel·lació del FREEDOM FESTIVAL.

12 - No es retornarà l'import de l'entrada en el cas que el FREEDOM FESTIVAL fos cancel·lat per males condicions climatològiques, pandemia, desastres natural o altres causes de força major.

13 - En el cas que per un motiu justificat es procedeixi a la devolució de l'import de les entrades adquirides, no es retornarà el cost de gestió (2€ per entrada), ja que aquest cost és derivat de la comissió de la web gestora de venda d'entrades i altres despeses bancàries i organitzatives.

14 - Conec la situació d’emergència sanitària causada per la malaltia infecciosa COVID-19, la simptomatologia i les conseqüències associades a la malaltia així com les recomanacions de les autoritats sanitàries respecte les mesures d’aïllament i distanciament social com la manera més efectiva per evitar l’exposició al virus.

15 - He estat informada per FREEDOM FESTIVAL de les mesures organitzatives i de prevenció implementades i les pautes a respectar pels usuaris durant l’assistència al FESTIVAL per minimitzar el contacte entre persones i reduir les oportunitats de contagi de la malaltia, i es compromet a seguir escrupolosament totes les normes, indicacions i instruccions indicades per l’organització del FESTIVAL.

 16 - Jo (o algú dels que tinguin una entrada associada a la meva compra) no assistiré o no assistiran al FREEDOM FESTIVAL en cas de presentar símptomes compatibles amb el COVID-19 o haver de romandre en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic de COVID-19 o per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

17 -  Assumeixo que l’assistència al FREEDOM FESTIVAL implica un risc d’exposició al COVID-19, el qual comporta un risc d’infecció que es pot derivar d’accions, d’omissions i/o de negligències pròpies o de tercers, i que del contagi de la malaltia poden resultar complicacions i seqüeles físiques i psicològiques, tals com malalties greus futures, lesions personals, incapacitat permanent i fins i tot la mort. I així ho transmetré a les persones que tinguin una entrada associada a la meva compra).

18 - Accepto voluntàriament l’assumpció dels riscos descrits al punt 16) anterior i allibera expressament de qualsevol responsabilitat a l’Associació per la Cultura Lliure de Lleida per l’eventual contagi del COVID-19 pel adquiridor.